سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 14:11

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در شیراز نیازمندیم. مراجعه فقط حضوریمتقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv advhc kdhclkndl. lvhOui trx pqUvdljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv advhc fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv advhc kdhclkndl. lvhOui trx pqUvdljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-در-شیراز
برچسب های مرتبط: