سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 14:47

به ۳ نفر کارشناس فروش با حقوق ثابت ، پورسانت ، پاداش ، بیمه در شرکت پخش رضوان در شیراز ... نوشته استخدام کارشناس فروش در شرکت پخش رضوان در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ۳ ktv ;hvakhs tvUa fh prUr ehfj T PUvshkj T Phnha T fdli nv av;j Poa vqUhk nv advhc ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j Poa vqUhk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j Poa vqUhk nv advhc fi ۳ ktv ;hvakhs tvUa fh prUr ehfj T PUvshkj T Phnha T fdli nv av;j Poa vqUhk nv advhc ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j Poa vqUhk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-پخش-رضوان-در-شیراز
برچسب های مرتبط: