سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 14:50

شرکت گروه صنعتی آسانبر راویس در شیراز به ۱ نفر مدیر فروش با سابقه کار مرتبط نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام مدیر فروش در شرکت آسانبر راویس در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j 'vUi wkujd Hshkfv vhUds nv advhc fi ۱ ktv lndv tvUa fh shfri ;hv lvjfx kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nv av;j Hshkfv vhUds nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa nv av;j Hshkfv vhUds nv advhc av;j 'vUi wkujd Hshkfv vhUds nv advhc fi ۱ ktv lndv tvUa fh shfri ;hv lvjfx kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nv av;j Hshkfv vhUds nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-در-شرکت-آسانبر-راویس-در-شیراز
برچسب های مرتبط: