چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 08:18

به حسابدار خانم یا آقا با سابقه کار بالا جهت کار در شرکت بسته بندی واقع در ماهدشت کرج نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام حسابدار جهت کار در شرکت بسته بندی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi pshfnhv ohkl dh Hrh fh shfri ;hv fhgh Oij ;hv nv av;j fsji fknd Uhru nv lhinaj ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl pshfnhv Oij ;hv nv av;j fsji fknd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl pshfnhv Oij ;hv nv av;j fsji fknd nv ;vO fi pshfnhv ohkl dh Hrh fh shfri ;hv fhgh Oij ;hv nv av;j fsji fknd Uhru nv lhinaj ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl pshfnhv Oij ;hv nv av;j fsji fknd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-حسابدار-جهت-کار-در-شرکت-بسته-بندی-در-کرج