جمعه 28 آبان 1395 ساعت 07:53

امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت منادی از زائران امام حسین علیه السلام می پرسد: در زیارت آن حضرت چه نیّتی داشتید؟ آنها می گویند:....

hlhl whnr ugdi hgsghl tvlUn: vUc rdhlj lkhnd hc chmvhk hlhl psdk ugdi hgsghl ld Pvsn: nv cdhvj Hk pqvj Ii kdFjd nhajdn? Hkih ld 'Udkn:.... nuhd hlhl whnr (u) fvhd chmv hlhl psdk(u) hlhl whnr ugdi hgsghl tvlUn: vUc rdhlj lkhnd hc chmvhk hlhl psdk ugdi hgsghl ld Pvsn: nv cdhvj Hk pqvj Ii kdFjd nhajdn? Hkih ld 'Udkn:....

تصویر خبر
دعای-امام-صادق--ع--برای-زائر-امام-حسین-ع-
برچسب های مرتبط: