شنبه 29 آبان 1395 ساعت 08:39

بوشهر - رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی در بوشهر، گفت: قسط اول ساخت دو نیروگاه جدید بوشهر به‌زودی توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

fUaiv - vmds shclhk hkvCd hjld hdvhk fh hahvi fi shoj Uhpnihd Ondn kdvU'hi hjld nv fUaivT 'tj: rsx hUg shoj nU kdvU'hi Ondn fUaiv fi‌cUnd jUsx fhk; lv;cd Pvnhoj ld‌aUn. rsx hUg shoj ۲ kdvU'hi Ondn nv fUaiv fi‌cUnd Pvnhoj ld‌aUn fUaiv - vmds shclhk hkvCd hjld hdvhk fh hahvi fi shoj Uhpnihd Ondn kdvU'hi hjld nv fUaivT 'tj: rsx hUg shoj nU kdvU'hi Ondn fUaiv fi‌cUnd jUsx fhk; lv;cd Pvnhoj ld‌aUn.

تصویر خبر
قسط-اول-ساخت-۲-نیروگاه-جدید-در-بوشهر-به-زودی-پرداخت-می-شود