سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 08:54

به تعدادی خانم جهت کار در تولید و بسته بندی جوراب در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام نیرو جهت کار در تولید و بسته بندی جوراب در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ohkl Oij ;hv nv jUgdn U fsji fknd OUvhf nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv jUgdn U fsji fknd OUvhf nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hv nv jUgdn U fsji fknd OUvhf nv ilnhk fi junhnd ohkl Oij ;hv nv jUgdn U fsji fknd OUvhf nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv jUgdn U fsji fknd OUvhf nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کار-در-تولید-و-بسته-بندی-جوراب-در-همدان
عبارات مرتبط با استخدام نیرو جهت کار در تولید و بسته بندی جوراب در همدان
برچسب های مرتبط: