سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 12:10

به دو فروشنده خانم در فروشگاه لیماک در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لیماک در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi nU tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdlh; nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdlh; nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdlh; nv rl fi nU tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdlh; nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdlh; nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-لیماک-در-قم