شنبه 6 آذر 1395 ساعت 12:36

مجوز فعالیت عمرانی با انجام لایه نگاری باستانی و کشف آثار و اشیای تاریخی در محوطه جلوخان آرامگاه فردوسی لغو شد .

lOUc tuhgdj ulvhkd fh hkOhl ghdi k'hvd fhsjhkd U ;at Hehv U hadhd jhvdod nv lpUxi OgUohk Hvhl'hi tvnUsd gyU an . hkOhl tuhgdj ihd ulvhkd nv OgUohk Hvhl'hi tvnUsd ljUrt an lOUc tuhgdj ulvhkd fh hkOhl ghdi k'hvd fhsjhkd U ;at Hehv U hadhd jhvdod nv lpUxi OgUohk Hvhl'hi tvnUsd gyU an .

تصویر خبر
انجام-فعالیت-های-عمرانی-در-جلوخان-آرامگاه-فردوسی-متوقف-شد