شنبه 6 آذر 1395 ساعت 13:47

به یک فروشنده خانم ، مجرب در فروشگاه کادویی دکوری در هرمزگان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه کادویی دکوری در هرمزگان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni ohkl T lOvf nv tvUa'hi ;hnUdd n;Uvd nv ivlc'hk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi ;hnUdd n;Uvd nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi ;hnUdd n;Uvd nv ivlc'hk fi d; tvUakni ohkl T lOvf nv tvUa'hi ;hnUdd n;Uvd nv ivlc'hk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi ;hnUdd n;Uvd nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-کادویی-دکوری-در-هرمزگان