یکشنبه 7 آذر 1395 ساعت 09:05

به حسابدار خانم مسلط به امور پیمانکاری و دفتری با حقوق ثابت و بیمه در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام حسابدار مسلط به امور پیمانکاری – اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi pshfnhv ohkl lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd U ntjvd fh prUr ehfj U fdli nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl pshfnhv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl pshfnhv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd – hwtihk fi pshfnhv ohkl lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd U ntjvd fh prUr ehfj U fdli nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl pshfnhv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-حسابدار-مسلط-به-امور-پیمانکاری---اصفهان
برچسب های مرتبط: