یکشنبه 7 آذر 1395 ساعت 14:51

به کارشناس فروش با روابط عمومی قوی ( مدرک تحصیلی و جنسیت آزاد است ) در شرکت ساختمانی سعادت برین ... نوشته استخدام کارشناس فروش در شرکت ساختمانی سعادت برین-شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvakhs tvUa fh vUhfx ulUld rUd ( lnv; jpwdgd U Oksdj Hchn hsj ) nv av;j shojlhkd suhnj fvdk ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j shojlhkd suhnj fvdk-advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j shojlhkd suhnj fvdk-advhc fi ;hvakhs tvUa fh vUhfx ulUld rUd ( lnv; jpwdgd U Oksdj Hchn hsj ) nv av;j shojlhkd suhnj fvdk ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j shojlhkd suhnj fvdk-advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-ساختمانی-سعادت-برین-شیراز
برچسب های مرتبط: