سه شنبه 9 آذر 1395 ساعت 11:53

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لیو در رشت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لیو در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gdU nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdU nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdU nv vaj fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gdU nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gdU nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-لیو-در-رشت