یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 12:58

به ۳ نفر فروشنده خانم با تجربه جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه با حقوق مکفی در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه – زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ۳ ktv tvUakni ohkl fh jOvfi Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki fh prUr l;td nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki – ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki – ckOhk fi ۳ ktv tvUakni ohkl fh jOvfi Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki fh prUr l;td nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki – ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-پوشاک-زنانه---زنجان