دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 10:59

به دو فروشنده خانم جهت فروشگاه در اهواز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام دو فروشنده خانم جهت فروشگاه در اهواز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi nU tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hiUhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl nU tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hiUhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl nU tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hiUhc fi nU tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hiUhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl nU tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv hiUhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-دو-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-در-اهواز