دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:11

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیقه عمومی ناجا از معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول ذهنی خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk lalUghk U hlUv luhtdj‌ihd shclhk Uzdri ulUld khOh hc luhtdj lalUghk yhdf nhvhd tvckn lugUg bikd ofv nhn. avhdx luhtdj lalUghk yhdf nhvhd tvckn lugUg luhUk lalUghk U hlUv luhtdj‌ihd shclhk Uzdri ulUld khOh hc luhtdj lalUghk yhdf nhvhd tvckn lugUg bikd ofv nhn.

تصویر خبر
شرایط-معافیت-مشمولان-غایب-دارای-فرزند-معلول