پنجشنبه 3 مهر 1393 ساعت 18:10

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه منابع بانک مسکن در سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته در مجمع بررسی صورت‌های مالی منتهی به سال ۹۲ بانک مسکن گفت: تعداد یک میلیون و ۴۵ هزار واحد مسکن مهر به مبلغ نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در قالب عقد فروش اقساطی تقسیط شده اس

lndv uhlg fhk; ls;k fh fdhk hdk;i lkhfu fhk; ls;k nv shg 'baji ۲۰ nvwn van nhaji nv lOlu fvvsd wUvj‌ihd lhgd lkjid fi shg ۹۲ fhk; ls;k 'tj: junhn d; ldgdUk U ۴۵ ichv Uhpn ls;k liv fi lfgy kcnd; fi ۲۰۰ ichv ldgdhvn vdhg nv rhgf urn tvUa hrshxd jrsdx ani hs tvUa hrshxd d; ldgdUk ۴۵ichv ls;k liv lndv uhlg fhk; ls;k fh fdhk hdk;i lkhfu fhk; ls;k nv shg 'baji ۲۰ nvwn van nhaji nv lOlu fvvsd wUvj‌ihd lhgd lkjid fi shg ۹۲ fhk; ls;k 'tj: junhn d; ldgdUk U ۴۵ ichv Uhpn ls;k liv fi lfgy kcnd; fi ۲۰۰ ichv ldgdhvn vdhg nv rhgf urn tvUa hrshxd jrsdx ani hs

تصویر خبر
فروش-اقساطی-یک-میلیون-۴۵هزار-مسکن-مهر
برچسب های مرتبط: