دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 14:53

یک واحد صنایع غذایی معتبر در تبریز به تعدادی همکار خانم در خط تولید و بسته بندی نیازمند است.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام نیرو جهت کار در خط تولید و بسته بندی در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; Uhpn wkhdu ybhdd lujfv nv jfvdc fi junhnd il;hv ohkl nv ox jUgdn U fsji fknd kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv ox jUgdn U fsji fknd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hv nv ox jUgdn U fsji fknd nv jfvdc d; Uhpn wkhdu ybhdd lujfv nv jfvdc fi junhnd il;hv ohkl nv ox jUgdn U fsji fknd kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv ox jUgdn U fsji fknd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کار-در-خط-تولید-و-بسته-بندی-در-تبریز
برچسب های مرتبط: