سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 14:33

به کارمند اداری و فروش با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر در شرکت رادپویش در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام کارمند اداری و فروش در شرکت رادپویش در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvlkn hnhvd U tvUa fh vUhfx ulUld fhgh U Hakh fi ;hlPdUjv nv av;j vhnPUda nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl ;hvlkn hnhvd U tvUa nv av;j vhnPUda nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn hnhvd U tvUa nv av;j vhnPUda nv advhc fi ;hvlkn hnhvd U tvUa fh vUhfx ulUld fhgh U Hakh fi ;hlPdUjv nv av;j vhnPUda nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl ;hvlkn hnhvd U tvUa nv av;j vhnPUda nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-اداری-و-فروش-در-شرکت-رادپویش-در-شیراز
برچسب های مرتبط: