چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 11:07

به تعدادی کارگر خانم جهت مونتاژ و بسته بندی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام تعدادی کارگر خانم جهت مونتاژ و بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v ohkl Oij lUkjhC U fsji fknd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl junhnd ;hv'v ohkl Oij lUkjhC U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd ;hv'v ohkl Oij lUkjhC U fsji fknd fi junhnd ;hv'v ohkl Oij lUkjhC U fsji fknd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl junhnd ;hv'v ohkl Oij lUkjhC U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-کارگر-خانم-جهت-مونتاژ-و-بسته-بندی
برچسب های مرتبط: