شنبه 20 آذر 1395 ساعت 08:54

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه کادویی با سابقه کاری به صورت تمام وقت در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه کادویی در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ;hnUdd fh shfri ;hvd fi wUvj jlhl Urj nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ;hnUdd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ;hnUdd nv ilnhk fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ;hnUdd fh shfri ;hvd fi wUvj jlhl Urj nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ;hnUdd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-کادویی-در-همدان
برچسب های مرتبط: