شنبه 20 آذر 1395 ساعت 14:26

به کارشناس فروش خانم جهت پخش محصولات لبنی واقع در معالی آباد در شرکت لبنیاتی ارجان در شیراز نیازمندیم. متقاضیان ... نوشته استخدام کارشناس فروش در شرکت لبنیاتی ارجان در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ;hvakhs tvUa ohkl Oij Poa lpwUghj gfkd Uhru nv luhgd Hfhn nv av;j gfkdhjd hvOhk nv advhc kdhclkndl. ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j gfkdhjd hvOhk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j gfkdhjd hvOhk nv advhc fi ;hvakhs tvUa ohkl Oij Poa lpwUghj gfkd Uhru nv luhgd Hfhn nv av;j gfkdhjd hvOhk nv advhc kdhclkndl. ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j gfkdhjd hvOhk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-لبنیاتی-ارجان-در-شیراز
برچسب های مرتبط: