دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 12:13

تهران - ایرنا- جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از تغییر ضوابط دانشجویان انصرافی در طرح جریمه مشمولان غایب خبر داد و گفت : برابر ابلاغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح ، مبنای محاسبه تاریخ ترک تحصیل یا اخراج این دسته از دانشجویان، به تاریخ 31 شهریورماه امسال تغییر یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh- Ohkadk shclhk Uzdti ulUld kdvUd hkjzhld hc jyddv qUhfx nhkaOUdhk hkwvhtd nv xvp Ovdli lalUghk yhdf ofv nhn U 'tj : fvhfv hfghydi Ondn sjhn ;g kdvUihd lsgp T lfkhd lphsfi jhvdo jv; jpwdg dh hovhO hdk nsji hc nhkaOUdhkT fi jhvdo 31 aivdUvlhi hlshg jyddv dhtj. jyddv qUhfx nhkaOUdhk hkwvhtd nv xvp Ovdli lalUghk yhdf jivhk - hdvkh- Ohkadk shclhk Uzdti ulUld kdvUd hkjzhld hc jyddv qUhfx nhkaOUdhk hkwvhtd nv xvp Ovdli lalUghk yhdf ofv nhn U 'tj : fvhfv hfghydi Ondn sjhn ;g kdvUihd lsgp T lfkhd lphsfi jhvdo jv; jpwdg dh hovhO hdk nsji hc nhkaOUdhkT fi jhvdo 31 aivdUvlhi hlshg jyddv dhtj.

تصویر خبر
تغییر-ضوابط-دانشجویان-انصرافی-در-طرح-جریمه-مشمولان-غایب
برچسب های مرتبط: