دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 13:11

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از تغییر ضوابط دانشجویان انصرافی در طرح جریمه مشمولان غایب خبر داد و گفت : برابر ابلاغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح ، مبنای محاسبه تاریخ ترک تحصیل یا اخراج این دسته از دانشجویان ، به تاریخ 31/6/95 تغییر یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh hc jyddv qUhfx nhkaOUdhk hkwvhtd nv xvp Ovdli lalUghk yhdf ofv nhn U 'tj : fvhfv hfghydi Ondn sjhn ;g kdvUihd lsgp T lfkhd lphsfi jhvdo jv; jpwdg dh hovhO hdk nsji hc nhkaOUdhk T fi jhvdo 31/6/95 jyddv dhtj. jyddv qUhfx nhkaOUdhk hkwvhtd nv xvp Ovdli lalUghk yhdf Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh hc jyddv qUhfx nhkaOUdhk hkwvhtd nv xvp Ovdli lalUghk yhdf ofv nhn U 'tj : fvhfv hfghydi Ondn sjhn ;g kdvUihd lsgp T lfkhd lphsfi jhvdo jv; jpwdg dh hovhO hdk nsji hc nhkaOUdhk T fi jhvdo 31/6/95 jyddv dhtj.

تصویر خبر
تغییر-ضوابط-دانشجویان-انصرافی-در-طرح-جریمه-مشمولان-غایب
برچسب های مرتبط: