چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 08:27

به تعدادی همکار خانم جهت کار بسته بندی در شهرک صنعتی لالجین همدان با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام نیروی خانم جهت کار بسته بندی در شهر همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd il;hv ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv; wkujd ghgOdk ilnhk fh svUds vtj U fv'aj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv ilnhk fi junhnd il;hv ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv; wkujd ghgOdk ilnhk fh svUds vtj U fv'aj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-خانم-جهت-کار-بسته-بندی-در-شهر-همدان
برچسب های مرتبط: