چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 08:27

به تعدادی همکار خانم جهت کار بسته بندی در شهرک صنعتی لالجین همدان با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام نیروی خانم جهت کار بسته بندی در شهر همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd il;hv ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv; wkujd ghgOdk ilnhk fh svUds vtj U fv'aj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv ilnhk fi junhnd il;hv ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv; wkujd ghgOdk ilnhk fh svUds vtj U fv'aj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv fsji fknd nv aiv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-خانم-جهت-کار-بسته-بندی-در-شهر-همدان
برچسب های مرتبط: