چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 12:22

سامانه هوشمند سرویس مدارس که توسط شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شده است، افتتاح شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shlhki iUalkn svUds lnhvs ;i jUsx av;j nhka‌fkdhk lsjrv nv aiv; ugld U jprdrhjd hwtihk vhi hknhcd ani hsjT htjjhp an. shlhki iUalkn svUds lnhvs nv hwtihk htjjhp an shlhki iUalkn svUds lnhvs ;i jUsx av;j nhka‌fkdhk lsjrv nv aiv; ugld U jprdrhjd hwtihk vhi hknhcd ani hsjT htjjhp an.

تصویر خبر
سامانه-هوشمند-سرویس-مدارس-در-اصفهان-افتتاح-شد
برچسب های مرتبط: