چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 16:28

سامانه هوشمند سرویس مدارس که توسط شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شده پیش از ظهر امروز با حضور رییس سازمان تاکسیرانی کشور، افتتاح شد.

shlhki iUalkn svUds lnhvs ;i jUsx av;j nhka‌fkdhk lsjrv nv aiv; ugld U jprdrhjd hwtihk vhi hknhcd ani Pda hc ziv hlvUc fh pqUv vdds shclhk jh;sdvhkd ;aUvT htjjhp an. vhi‌hknhcd shlhki iUalkn svUds lnhvs nv hwtihk shlhki iUalkn svUds lnhvs ;i jUsx av;j nhka‌fkdhk lsjrv nv aiv; ugld U jprdrhjd hwtihk vhi hknhcd ani Pda hc ziv hlvUc fh pqUv vdds shclhk jh;sdvhkd ;aUvT htjjhp an.

تصویر خبر
راه-اندازی-سامانه-هوشمند-سرویس-مدارس-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: