چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 19:09

هرچند که آکنه و جوش های صورت یکی از مزاحم های آزار دهنده ما هستند اما با دانستن علت و درمان های مناسب تا حدودی میتوان آنها را برطرف کرد....

ivIkn ;i H;ki U OUa ihd wUvj d;d hc lchpl ihd Hchv nikni lh isjkn hlh fh nhksjk ugj U nvlhk ihd lkhsf jh pnUnd ldjUhk Hkih vh fvxvt ;vn.... Iihv nvlhk ohk'd OUa U H;ki ivIkn ;i H;ki U OUa ihd wUvj d;d hc lchpl ihd Hchv nikni lh isjkn hlh fh nhksjk ugj U nvlhk ihd lkhsf jh pnUnd ldjUhk Hkih vh fvxvt ;vn....

تصویر خبر
چهار-درمان-خانگی-جوش-و-آکنه
برچسب های مرتبط: