پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 03:50

اشعار ولادت امام جعفر صادق(ع)را در اینجا بخوانید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hauhv Ughnj hlhl Outv whnr(u)vh nv hdkOh foUhkdn. fsji auvd UdCi Ughnj hlhl Outv whnr(u) hauhv Ughnj hlhl Outv whnr(u)vh nv hdkOh foUhkdn.

تصویر خبر
بسته-شعری-ویژه-ولادت-امام-جعفر-صادق-ع-