شنبه 5 مهر 1393 ساعت 10:00

شرکت چاپ و بسته بندی در اصفهان به حسابدار خانم یا آقا با دو سال سابقه کار و آشنا به ... نوشته استخدام جهت کار در شرکت چاپ و بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j IhP U fsji fknd nv hwtihk fi pshfnhv ohkl dh Hrh fh nU shg shfri ;hv U Hakh fi ... kUaji hsjonhl Oij ;hv nv av;j IhP U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Oij ;hv nv av;j IhP U fsji fknd av;j IhP U fsji fknd nv hwtihk fi pshfnhv ohkl dh Hrh fh nU shg shfri ;hv U Hakh fi ... kUaji hsjonhl Oij ;hv nv av;j IhP U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-جهت-کار-در-شرکت-چاپ-و-بسته-بندی
برچسب های مرتبط: