شنبه 27 آذر 1395 ساعت 13:00

ریزه کاری های امام صادق(ع) موجب شد، تحریفات صورت گرفته پس از رحلت پیامبر(ص) برای مردم آشکار شود.

vdci ;hvd ihd hlhl whnr(u) lUOf anT jpvdthj wUvj 'vtji Ps hc vpgj Pdhlfv(w) fvhd lvnl Ha;hv aUn. hlhl whnr(u) nv kiqj ugld fv Ii ugUld jN;dn nhajkn/ ahowi ihd ckn'd hlhl whnr(u) hc cfhk oUnahk vdci ;hvd ihd hlhl whnr(u) lUOf anT jpvdthj wUvj 'vtji Ps hc vpgj Pdhlfv(w) fvhd lvnl Ha;hv aUn.

تصویر خبر
امام-صادق-ع--در-نهضت-علمی-بر-چه-علومی-تأکید-داشتند--شاخصه-های-زندگی-امام-صادق-ع--از-زبان-خودشان
برچسب های مرتبط: