یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 10:51

به مهندس عمران با ۳ سال سابقه مفید مسلط به کلیه امور دفتر فنی پیمانکاری تهیه و تنظیم اسناد مناقصات ... نوشته استخدام مهندس عمران مسلط به امور دفتر فنی پیمانکاری اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi likns ulvhk fh ۳ shg shfri ltdn lsgx fi ;gdi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd jidi U jkzdl hskhn lkhrwhj ... kUaji hsjonhl likns ulvhk lsgx fi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl likns ulvhk lsgx fi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd fi likns ulvhk fh ۳ shg shfri ltdn lsgx fi ;gdi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd jidi U jkzdl hskhn lkhrwhj ... kUaji hsjonhl likns ulvhk lsgx fi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مهندس-عمران-مسلط-به-امور-دفتر-فنی-پیمانکاری