یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 10:51

به مهندس عمران با ۳ سال سابقه مفید مسلط به کلیه امور دفتر فنی پیمانکاری تهیه و تنظیم اسناد مناقصات ... نوشته استخدام مهندس عمران مسلط به امور دفتر فنی پیمانکاری اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi likns ulvhk fh ۳ shg shfri ltdn lsgx fi ;gdi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd jidi U jkzdl hskhn lkhrwhj ... kUaji hsjonhl likns ulvhk lsgx fi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl likns ulvhk lsgx fi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd fi likns ulvhk fh ۳ shg shfri ltdn lsgx fi ;gdi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd jidi U jkzdl hskhn lkhrwhj ... kUaji hsjonhl likns ulvhk lsgx fi hlUv ntjv tkd Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مهندس-عمران-مسلط-به-امور-دفتر-فنی-پیمانکاری