یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 12:06

به ۲ فروشنده خانم جهت کار در خانه کیک با حقوق مکفی و ساعت کاری مناسب در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در خانه کیک در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ۲ tvUakni ohkl Oij ;hv nv ohki ;d; fh prUr l;td U shuj ;hvd lkhsf nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv ohki ;d; nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv ohki ;d; nv ckOhk fi ۲ tvUakni ohkl Oij ;hv nv ohki ;d; fh prUr l;td U shuj ;hvd lkhsf nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv ohki ;d; nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-خانه-کیک-در-زنجان