یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 13:51

عضو انجمن علمی فیزیوتراپی با اشاره به اینکه یکی از روش‌های موثر در فیزیوتراپی برای رفع دردهای مزمن عضلانی سوزن درمانی است، گفت:در این روش، دارویی به بدن تزریق نشده و عوارض ناشی از تزریق دارو، وجود نداشته و فقط با استفاده از سوزن‌ درمان صورت می‌پذیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU hkOlk ugld tdcdUjvhPd fh hahvi fi hdk;i d;d hc vUa‌ihd lUev nv tdcdUjvhPd fvhd vtu nvnihd lclk uqghkd sUck nvlhkd hsjT 'tj:nv hdk vUaT nhvUdd fi fnk jcvdr kani U uUhvq khad hc jcvdr nhvUT UOUn knhaji U trx fh hsjthni hc sUck‌ nvlhk wUvj ld‌Pbdvn. tUhdn sUck nvlhkd fvhd vtu nvnihd uqghkd uqU hkOlk ugld tdcdUjvhPd fh hahvi fi hdk;i d;d hc vUa‌ihd lUev nv tdcdUjvhPd fvhd vtu nvnihd lclk uqghkd sUck nvlhkd hsjT 'tj:nv hdk vUaT nhvUdd fi fnk jcvdr kani U uUhvq khad hc jcvdr nhvUT UOUn knhaji U trx fh hsjthni hc sUck‌ nvlhk wUvj ld‌Pbdvn.

تصویر خبر
فواید-سوزن-درمانی-برای-رفع-دردهای-عضلانی
برچسب های مرتبط: