یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 14:45

شرکت آریان آسانسور در زمینه تولید و فروش قطعات آسانسور در شهر شیراز به منشی و مسئول دفتر خانم با ... نوشته استخدام شرکت آریان آسانسور در شهر شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j Hvdhk HshksUv nv cldki jUgdn U tvUa rxuhj HshksUv nv aiv advhc fi lkad U lsmUg ntjv ohkl fh ... kUaji hsjonhl av;j Hvdhk HshksUv nv aiv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl av;j Hvdhk HshksUv nv aiv advhc av;j Hvdhk HshksUv nv cldki jUgdn U tvUa rxuhj HshksUv nv aiv advhc fi lkad U lsmUg ntjv ohkl fh ... kUaji hsjonhl av;j Hvdhk HshksUv nv aiv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-شرکت-آریان-آسانسور-در-شهر-شیراز
برچسب های مرتبط: