یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 14:47

اردبیل – مدیرعامل اتوبوسرانی شهرداری اردبیل از جابه‌جایی روزانه ۲۱ هزار نفر دانش‌آموز اردبیلی شهری و روستایی در سطح شهر اردبیل از طریق سرویس مدارس خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvnfdg – lndvuhlg hjUfUsvhkd aivnhvd hvnfdg hc Ohfi‌Ohdd vUchki ۲۱ ichv ktv nhka‌HlUc hvnfdgd aivd U vUsjhdd nv sxp aiv hvnfdg hc xvdr svUds lnhvs ofv nhn. vUchki ۲۱ ichv nhka‌HlUc hvnfdgd fh svUds lnhvs Ohfi‌Oh ld‌aUkn hvnfdg – lndvuhlg hjUfUsvhkd aivnhvd hvnfdg hc Ohfi‌Ohdd vUchki ۲۱ ichv ktv nhka‌HlUc hvnfdgd aivd U vUsjhdd nv sxp aiv hvnfdg hc xvdr svUds lnhvs ofv nhn.

تصویر خبر
روزانه-۲۱-هزار-دانش-آموز-اردبیلی-با-سرویس-مدارس-جابه-جا-می-شوند
برچسب های مرتبط: