دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 09:55

به تعدادی نیروی خانم جهت بسته بندی در شهر قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام تعدادی نیروی خانم جهت بسته بندی در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv aiv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv rl fi junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv aiv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd kdvUd ohkl Oij fsji fknd nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-نیروی-خانم-جهت-بسته-بندی-در-قم