دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 11:55

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه لوازم خانگی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv ckOhk fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi gUhcl ohk'd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-لوازم-خانگی-در-زنجان