سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 11:54

به یک آشپز جهت کار در منزل در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام آشپز جهت کار در منزل در بجنورد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; HaPc Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl HaPc Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl HaPc Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn fi d; HaPc Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl HaPc Oij ;hv nv lkcg nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-آشپز-جهت-کار-در-منزل-در-بجنورد