چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 10:43

به خانم جهت بسته بندی در کارگاه طلاسازی در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام خانم جهت بسته بندی در کارگاه طلاسازی در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ohkl Oij fsji fknd nv ;hv'hi xghshcd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl ohkl Oij fsji fknd nv ;hv'hi xghshcd nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ohkl Oij fsji fknd nv ;hv'hi xghshcd nv hwtihk fi ohkl Oij fsji fknd nv ;hv'hi xghshcd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl ohkl Oij fsji fknd nv ;hv'hi xghshcd nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-خانم-جهت-بسته-بندی-در-کارگاه-طلاسازی-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: