چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 14:20

یک شرکت تولیدی در شهر شیراز به یک مدیر فروش با حداقل ۳ سال سابقه کار مدیریتی در صنعت نیازمند ... نوشته استخدام مدیر فروش در یک شرکت تولیدی در شهر شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; av;j jUgdnd nv aiv advhc fi d; lndv tvUa fh pnhrg ۳ shg shfri ;hv lndvdjd nv wkuj kdhclkn ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nv d; av;j jUgdnd nv aiv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa nv d; av;j jUgdnd nv aiv advhc d; av;j jUgdnd nv aiv advhc fi d; lndv tvUa fh pnhrg ۳ shg shfri ;hv lndvdjd nv wkuj kdhclkn ... kUaji hsjonhl lndv tvUa nv d; av;j jUgdnd nv aiv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-در-یک-شرکت-تولیدی-در-شهر-شیراز
برچسب های مرتبط: