چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 15:06

به یک خانم جوان جهت کار در منزل با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام یک خانم جوان جهت کار در منزل در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ohkl OUhk Oij ;hv nv lkcg fh prUr l;td nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl d; ohkl OUhk Oij ;hv nv lkcg nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl d; ohkl OUhk Oij ;hv nv lkcg nv jivhk fi d; ohkl OUhk Oij ;hv nv lkcg fh prUr l;td nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl d; ohkl OUhk Oij ;hv nv lkcg nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-یک-خانم-جوان-جهت-کار-در-منزل-در-تهران
برچسب های مرتبط: