پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت 08:51

به نیروی کار آقا جهت کار در کارگاه جوراب بافی در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام نیروی کار جهت کار در کارگاه جوراب بافی در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi kdvUd ;hv Hrh Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvUd ;hv Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd ;hv Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk fi kdvUd ;hv Hrh Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvUd ;hv Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-کار-جهت-کار-در-کارگاه-جوراب-بافی-در-همدان
برچسب های مرتبط: