پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت 09:20

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه چادر در تهران نیازمندیم. ساعت کار ۹:۳۰ الی ۱۹متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه چادر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk kdhclkndl. shuj ;hv ۹:۳۰ hgd ۱۹ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk kdhclkndl. shuj ;hv ۹:۳۰ hgd ۱۹ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-چادر-در-تهران
برچسب های مرتبط: