پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت 09:20

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه چادر در تهران نیازمندیم. ساعت کار ۹:۳۰ الی ۱۹متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه چادر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk kdhclkndl. shuj ;hv ۹:۳۰ hgd ۱۹ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk kdhclkndl. shuj ;hv ۹:۳۰ hgd ۱۹ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi Ihnv nv jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-چادر-در-تهران
برچسب های مرتبط: