پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت 12:16

به یک همکار خانم جهت بسته بندی مواد غذایی در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی مواد غذایی در بجنورد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; il;hv ohkl Oij fsji fknd lUhn ybhdd nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd lUhn ybhdd nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd lUhn ybhdd nv fOkUvn fi d; il;hv ohkl Oij fsji fknd lUhn ybhdd nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd lUhn ybhdd nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-بسته-بندی-مواد-غذایی-در-بجنورد
برچسب های مرتبط: