شنبه 4 دی 1395 ساعت 09:08

به یک نفر کارگر آقا جهت کار در کارگاه جوراب بافی در همدان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام نیروی کار آقا در کارگاه جوراب بافی در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; ktv ;hv'v Hrh Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvUd ;hv Hrh nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd ;hv Hrh nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk fi d; ktv ;hv'v Hrh Oij ;hv nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvUd ;hv Hrh nv ;hv'hi OUvhf fhtd nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-کار-آقا-در-کارگاه-جوراب-بافی-در-همدان
برچسب های مرتبط: