شنبه 4 دی 1395 ساعت 12:48

به چند نفر فروشنده خانم با حقوق و مزایای عالی در فروشگاه مانتو در تبریز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه مانتو در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi Ikn ktv tvUakni ohkl fh prUr U lchdhd uhgd nv tvUa'hi lhkjU nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lhkjU nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lhkjU nv jfvdc fi Ikn ktv tvUakni ohkl fh prUr U lchdhd uhgd nv tvUa'hi lhkjU nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lhkjU nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-مانتو-در-تبریز
برچسب های مرتبط: