یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 12:01

به فروشنده خانم با سابقه کار جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه به صورت پاره وقت (شیفت صبح ۳۰۰ هزار) ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک – اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl fh shfri ;hv Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki fi wUvj Phvi Urj (adtj wfp ۳۰۰ ichv) ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; – hwtihk fi tvUakni ohkl fh shfri ;hv Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; ckhki fi wUvj Phvi Urj (adtj wfp ۳۰۰ ichv) ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-پوشاک---اصفهان
برچسب های مرتبط: