یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 13:25

به مدیر فروش جهت فروش سایت فروشگاهی در یک شرکت بازرگانی در تهران نیازمندیم. لطفاً داخلی ۱۰۲ را شماره گیری ... نوشته استخدام مدیر فروش جهت فروش سایت فروشگاهی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lndv tvUa Oij tvUa shdj tvUa'hid nv d; av;j fhcv'hkd nv jivhk kdhclkndl. gxthQ nhogd ۱۰۲ vh alhvi 'dvd ... kUaji hsjonhl lndv tvUa Oij tvUa shdj tvUa'hid hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa Oij tvUa shdj tvUa'hid fi lndv tvUa Oij tvUa shdj tvUa'hid nv d; av;j fhcv'hkd nv jivhk kdhclkndl. gxthQ nhogd ۱۰۲ vh alhvi 'dvd ... kUaji hsjonhl lndv tvUa Oij tvUa shdj tvUa'hid hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-جهت-فروش-سایت-فروشگاهی
برچسب های مرتبط: