یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 16:27

سبزوار ـ هواپیمای فوق سبک تفریحی که از چند هفته قبل در فرودگاه سبزوار توسط بخش خصوصی در حال آزمایش بود، ظهر امروز از باند اصلی خارج و دچار سانحه شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sfcUhv J iUhPdlhd tUr sf; jtvdpd ;i hc Ikn itji rfg nv tvUn'hi sfcUhv jUsx foa owUwd nv phg Hclhda fUnT ziv hlvUc hc fhkn hwgd ohvO U nIhv shkpi an. iUhPdlhd tUr sf; nv tvUn'hi sfcUhv nIhv shkpi an sfcUhv J iUhPdlhd tUr sf; jtvdpd ;i hc Ikn itji rfg nv tvUn'hi sfcUhv jUsx foa owUwd nv phg Hclhda fUnT ziv hlvUc hc fhkn hwgd ohvO U nIhv shkpi an.

تصویر خبر
هواپیمای-فوق-سبک-در-فرودگاه-سبزوار-دچار-سانحه-شد